Termeni si conditii

Biblioteca Asociatiei Ai Carte -Regulament

 

Biblioteca Asociatiei Ai Carte este o biblioteca cu caracter enciclopedic, care functioneaza la sediul Asociatiei. Prin activitatea sa, biblioteca participa la realizarea obiectivelor prevazute in Statutul Asociatiei.

1.          Obiectivele strategice ale Bibliotecii Asociatiei Ai Carte sunt

a.          Dezvoltarea continua a fondului documentar care sa satisfaca cât mai eficient cerintele utilizatorilor;

b.         Îmbunatatirea infrastructurii existente, marirea spatiilor de depozitare si cresterea spatiilor pentru cititori;

c.          Perfectionarea continua a personalului;

d.         Îmbunatatirea managementului si marketingului de biblioteca;

e.         Îmbunatatirea si diversificarea serviciilor oferite de biblioteca;

2.          Patrimoniul documentar al Bibliotecii Asociatiei Ai Carte include: carti in format tiparit, electronic (e-book-uri) sau audio (audiobook-uri), publicatii, seriale, manuscrise, documente cartografice, documente de muzica tiparita, documente audio-vizuale, documente grafice, documente electronice, documente arhivistice, alte categorii de documente, indiferent de suportul material.

3.          Colectiile Bibliotecii Asociatiei Ai Carte se constituie si se dezvolta prin achizitie, transfer, schimb interbibliotecar national si international, donatii, sponsorizari.

4.          Titlurile care urmeaza a fi achizitionate se stabilesc de catre Consiliul Director

5.          Pentru folosirea colectiilor de publicatii la domiciliu sau in sala de lectura, cititorii trebuie sa fie membri active ai Asociatiei cu cotizatia achitata la zi.

6.          Calitatea de membru se dobandeste prin completarea unei cereri de adeziune in format tiparit sau direct pe site-ul Asociatiei. si depunerea ei in atentia Consiliului director.

7.          Consiliul director are obligatia sa analizeze cererea de primire si sa se pronunte asupra aprobarii sau respingerii fara sa faca cunoscute solicitantului motivele deciziei sale.

8.          Calitatea de membru al ASOCIATIEI se pierde intr-una din urmatoarele situatii:

a.          demisie;

b.         deces;

c.          excluderea ca urmare a savarsirii unor fapte ce aduc atingere regulilor si principiilor directoare ale ASOCIATIEI. Excluderea este dispusa de catre Adunarea Generala prin vot secret;

d.         neplata cotizatiei sau a altor obligatii financiare catre Asociatie, pentru mai mult de 2 (doua) luni consecutive. In acest caz, masura excluderii se va aplica dupa notificarea neplatii si daca membrul in cauza nu poate furniza o justificare rezonabila.

9.          Prin semnarea fisei, cititorul se obliga sa respecte regulamentul bibliotecii si regimul de circulatie a publicatiilor si celorlalte categorii de documente.

10.      Fondul de carte este de peste 500 de volume grupate pe diferite domenii. Acest fond este impartit in doua categorii:

·         Carti ce pot fi imprumutate la domiciliu fara restrictii (cartile cu valoare sub 60 RON).

11.      Cart ice pot fi imprumutate la domiciliu in anumite conditii in functie de tipul cotizatiei achitate si istoricul clientului privind imprumuturile,

12.      In cazul imprumutului la domiciliu, numarul cartilor ce se imprumuta este de maxim 3 carti in functie de tipul cotizatiei achitate si istoricul clientului privind imprumuturile,

13.      Termenul obisnuit de imprumut pentru cartile luate la domiciliu este de maxim 30 de zile in functie de tipul cotizatiei achitate si istoricul clientului privind imprumuturile. Cartile la care statutul este diferit decat cel obisnuit, termenul se mentioneaza pe fisa. La cartile care nu sunt foarte solicitate se poate cere prelungirea termenului de pastrare prin realizarea a inca unui imprumut

14.      Pentru imprumutul unei publicatii membrul trebuie sa completeze fisa de imprumut in format tiparit sau online pe site-ul Asociatiei (www.bookbazar.aicarte.org)

15.      Membri care imprumuta carti pot intra in posesia lor in doua moduri:

a.          prin ridicarea lor de la sediul asociatiei direct sau prin reprezentant cu conditia sa fi completat in prealabil fisa de imprumut in format printat sau pe site-ul asociatiei

b.         prin livrarea lor de catre un reprezentant al Asociatiei Ai Carte –pentru utilizatorii care solicita livrarea in municipiul Ploiesti

c.          prin mandat postal, caz in care taxele postale sunt suportate de catre membrul care imprumuta cartea.

16.      Restituirea cartilor se face in urmatoarele moduri:

-          Prin depunere la sediul Asociatiei

-          Prin ridicarea lor de catre un reprezentant al Asociatiei Ai Carte –pentru utilizatorii care solicita livrarea in municipiul Ploiesti

-          Prin mandat postal, caz in care taxele postale sunt suportate de catre membrul care imprumuta cartea.

17.      Este admisa folosirea spatiului destinat bibliotecii, doar in vederea studiului individual de catre cititorii bibliotecii in timpul programului de functionare a acesteia care va fi afisat la intrarea in Sala de lectura.

18.      Cititorii sunt obligati sa dea dovada de responsabilitate, pastrand in bune conditii publicatiile pe care le primesc in sala de lectura sau le imprumuta acasa.

19.      La imprumutarea cartilor, cititorul are obligatia sa verifice starea cartilor (pagini lipsa, locuri decupate din carte, sublinieri...) si sa semnaleze posibilele deteriorari in vederea evitarii unei imputari ulterioare.

20.      Nerestituirea la termen a titlurilor, imprumutate de catre cititori, se sanctioneaza suspendarea dreptului de a imprumuta alte titluri

21.      In situatia in care, dupa instiintarea orala, cartile nu sunt restituite, se trimit la domiciliu/prin e-mail pana la 2 instiintari scrise.

22.      Cititorii care au fost instiintati de incalcarea regulamentului, sunt obligati ca in termen de 7 zile calendaristice sa contacteze Asociatia pentru rezolvarea problemei.

23.      Pentru cartile nerestituite dupa a doua somatie, pierdute sau deteriorate de cititori se percepe de la acestia atat contravaloarea reactualizata a cartilor, in functie de preturile medii in vigoare, pentru lucrari de acelasi gen, la data constatarii contraventiei. In functie de gravitatea faptei, la solicitarea scrisa a Consiliului director cititorului i se poate suspenda dreptul de imprumut temporar sau definitiv si i se poate retrage calitatea de membru.

24.      In cazul demisiei membrilor, aprobarea cererii de demisie se face numai dupa ce acestia prezinta o dovada ca au restituit toate cartile imprumutate de la biblioteca.

25.      Accesul la sala de lectura si in depozitul de carte se face fara bagaj

26.      Cititorii care au asupra lor carti provenite din alta sursa, sunt rugati sa declare aceste carti la intrarea in biblioteca.

27.      Daca in momentul solicitarii unei carti, aceasta carte este imprumutata, cititorul poate solicita trecerea pe lista de asteptare in vederea mentinerii prioritatii la imprumutul acelei carti. Membrii vor fi deserviti cu prioritatea ordinii de inscriere pe lista de asteptare.